آمار رویدادهای تربیت معلم علامه امینی تبریز
مدارک موردنیاز برای ثبت نام پذیرفته شد گان دوره کارشناسی پیوسته91 پردیس  دانشگاه علامه امینی تبریز


1-اصل وکپی گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی آن که تاتاریخ 31/6/91اخذ شده است.

2-اصل و کپی کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید

3-اصل شناسنامه ویک برگ فتوکپی ازتمام صفحات

4-اصل کارت ملی به انضمام دوبرگ تصویرپشت وروی ازکارت ملی

5-شش قطعه عکس تمام رخ 4*3تهیه شده در سالجاری

6-مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنهاراباتوجه به یکی از بندهای مندرج درصفحه 33دفترچه راهنمای ثبت نام وشرکت درآزمون مشخص کند./

7-معرفی نامه رسمی برای پذیرفته شدگانی که ازسهمیه استفاده کرده اند./

8-اصل مدرک ویاگواهی دانش آموختگان دوره های معادل (دارندگا ن مدرک معادل کاردانی – ویژه داوطلبان اخراجی وانصرافی)

برنامه زمانبندی ثبت نام از پذیرفته شدگان در پردیس علامه امینی تبریز

روز

تاریخ

ترتیب حروف اول نام خانوادگی

شنبه

1/7/91

الف – ب – پ – ث- ت – ج

یکشنبه

2/7/91

ح –خ –د – ذ- ر- ز- ژ- س - ش

دوشنبه

3/7/91

ص- ض –ط- ظ- ع- غ- ف-ق- ک –گ –ل- ه –و-ی

سه شنبه

4/7/91

م – ن

چهارشنبه

5/7/91

افرادمدارک ناقص و جامانده ها

نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

شماره حساب غذا و خوابگاه تربیت معلم علامه امینی تبریز

شماره حساب برای خوابگاه :۲۱۷۳۰۷۰۴۰۳۰۰۵

شماره حساب برای ژتون غذا:۰۱۰۴۳ ۸۳۲۸۸۰۰۶


برچسب‌ها: شماره حساب غذا و خوابگاه
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

در تربيت معلم علامه اميني ،برخورد مسئولين آموزشي و اداري با دانشجويان  بسيارخوب هست و به دانشجو احترام گذاشته مي شود در ورود و خروجها فشار زيادي به دانشجويان اعمال نمي شود .وضعيت خوابگاهها خوب هست و برخورد سرپرستان با دانشجويان بسيار محترمانه و عالي است
در تربيت معلم علامه اميني اساتيدي هستند كه بسيار ارزشمند هستند و لباس استادي برازنده ي اينهاست و اساتيد واقعي اينانند اينان انسانهاي كاملي هستند كه كسي قدرشان را نمي داند  اينها لياقت شان براي كليه ي دانشگاههاي بنام ايران و جهان هست(مثلا استاد محمد ترابي) و ...
 اما اساتيد ديگري هم هستند كه بود و نبودشان فرقي براي دانشجو ندارد آنوقت كه نيستند بهتر است بعضي هايشان سوالات كتاب را بتوسط دانشجويان جمع كرده و با دريافت آن در يك لوح فشرده ، از آنها در امتحانات خود استفاده مي كنند و جوابهاي آنرا چه درست چه نادرست ،  مورد استناد قرار مي دهند ،سوالاتي كه بعضي هايشان بكل و از ريشه غلط اند و اساتيدي داريم كه سياست ارعاب و سركوب در پيش گرفته بودند و شان خود را پايين آورده بودند و اينگونه اساتيد تنفر دانشجويان را برانگيخته بودند
در علامه اميني تفاخر اساتيد نسبت بهم بخاطر تخصصي و پراهميت بودن رشته ها يشان است و از سوي ديگر درجات تحصيلي شان هست كه اساتيد داراي دكترا ، خودشان را ارجحتر از فوق ليسانسها مي دانند و جالب اينكه كه اساتيد دكترايي كه در دانشگاه تبريز تدريس مي كنند و به علامه اميني هم مي آيند ، اينها هم خودشان را ارجح تر از همترازهاي خود در علامه اميني مي بينند
در زمان سابق هيچ دانشجويي واحد مانده نمي شد و معدود اساتيدي بودند كه در اين زمينه نقل مجالس دانشجويان بودند وبه بدي ياد داشته مي شدند در حال حاضر اگر دانشجويي در طول ترم در كلاس حاضر شود و موقع امتحان اگر عمل جراحي هم داشته باشد ديگر از وي امتحان بعمل نمي آيد و بايد در ترم بعد در كلاسها شركت نمايد در حال حاضر اكثر رشته هاي معلمان از كارداني به كارشناسي در پيام نور هست و در دانشگاه آزاد هم همينطور و در اين گونه مراكز كه دانشجو معلمان با پول خود ادامه تحصيل مي دهند صحبتي از مشروط شدن و مردوديت نيست قبلا مشروط شدن و مردود شدن مربوط بود به دانشگاههاي پيام نور و آزاد بود ولي حالا روال عوض شده است هر استادي باندازه ي تدريس اش بايد انتظار داشته باشد نشستن در كلاسها با آنهمه مشكلات حداقل ده نمره امتحاني بايد داشته باشد
مورد بعدي عدم اصلاح بموقع نمرات ترم 2 يا چهارم هست كه بعلت غير بومي بودن اكثر دانشجويان توان دوباره آمدنشان به مراكز نيست و نمي توانند بموقع از نمرات خود مطلع شده و حداقل اينكه اعتراض بنويسند  و در زمينه اعتراض هم بايد گفت كه خوفي در دل معلمان هست كه مبادا اعتراضي نوشته شود و با اين كار،اساتيد ناراحت شده و حتي نمره كمتر از ماخوذه شان دهند اين خوف باعث شده كه دانشجويان دم بر نيارند.مفهوم اعتراض بررسي مجدد هست روي اوراق تصحيح شده و فرهنگ غلط غالب اين است كه اعتراضات به نمرات زير 10 داده شود و در برخي موارد دادن فرم اعتراض به دانشجويان منوط به كسب اجازه شفاهي استاد مي شود كه دانشجو در ان موقعيت حساس دسترسي به اساتيد نمي تواند داشته باشد و مدتي بعد هم بهانه اتمام مهلت اعتراضات به گوش مي رسد اتفاق افتاده كه دانشجو اعتراض كرده و استاد هم متوجه اشتباهش شده و نمره را افزايش داده امال مسئول آموزش اجازه تغييرات را نداده است. البته در حال حاضر رويت نمره و دادن اعتراض اينترنتي شده  است

 بنظر حقير استفاده از اساتيد در رشته تخصصي شان بايد باشد  . بوده موردي كه استاد در رشته مورد تدريس اش اطلاعات كافي نداشته و بنحوي حقوق دانشجويانش را پايمال كرده است. هر گونه  تهديد نمره و تهديد فيزيكي و استفاده از كلمات نامناسب در كلاس محكوم بوده و مرتكبين،تنفر دانشجويان را بر مي انگيزانند . اتفاق افتاده كه دانشجو معلمان تهديد فيزيكي  و تهديد نمره شده اند و فحش دريافت كرده اند

 با وجودي كه بعضي مراكز تربيت معلم وقت بيشتري در اختيار دانشجويان قرار مي دهند تا از اينترنت استفاده كنند متاسفانه برخي از مراكز در اين زمينه از همه عقب تر هست  و مثلا با اختصاص چندين اتاق به جهت استفاده دانشجويان عملا دانشجويان استفاده اي نمي توانند ببرند چراكه برخي اساتيد كلاسها را اشكال كرده و از دانشجويان كنفرانس مي گيرند عملا 12-10 كامپيوتر بدون استفاده باقي مي ماند حتي برخي از اساتيد در زنگ تفريح هم صحنه را خالي نمي كنند و با دانشجوياني كه مشتاق اينترنت اند و به اميد استفاده ده دقيقه اي وارد كافي نت مي شوند با پرخاش برخورد مي كنند  . بهتر هست مكان ويژه هميشگي براي استفاده  دانشجويان از اينترنت فراهم شود
اساتيد خودشان هم مي دانند كه دانشجو از اينترنت و از جاهاي ديگر (بغير از خودش) مطلب گير آورده و در كلاس روخواني مي كند و اسم اين كار را كنفرانس مي گذارند اين كار جز بطالت وقت و انرژي آيا عوايد ديگري هم دارد؟ همه مي دانند كه  معلمان ما بي انگيزه شده اند و با مشكلات گوناگون زندگي و معيشتي و ... كه دارند، وارد مقوله ادامه ي تحصيل مي شوند و نيازمند يك مدرك هستند ، تا حقوقشان اندكي افزون شود و از آن در مواردي غير از شغل خود و براي تحقير نشدن و مباهات خشك و خالي هم استفاده كند همه مساعي خويش را بکار مي برند تا از زحمت دانش پژوهي برهند و نمره اي شکار کنند
وقتي استادي(البته اين مطلب در مورد همه اساتيد صدق نمي كند) مطلبي براي تدريس نداشته باشد ، در اينگونه موارد بخاطر اينكه وقت بگذرد و استاد هم از تدريس معاف باشد از دانشجويان كمك گرفته مي شود مثلا يك درس را به دو قسمت كتبي و كنفرانس تقسيم مي كنند و استاد(بلانسبت اساتيد خوب مركز) در طول ترم يك جلسه حرف مي زند( معرفي خود و رجزخواني و تهديدو بيان شجاعتها و دلاوري هايش و اينكه در عهد بوق يك دكترايي يا فوق ليسانسي گرفته) وبقيه روزها را دانشجويان حرف مي زنند حرفهايي كه مال خودشان نيست يكي 3000 تومان و ديگري 12000 تومان خرج كرده و تحقيقي گير آورده و بقيه هم تحقيق شان را با خواهش ازدوستان و يا خودشان از طريق گوگل سرچ بدست مي آورند و در كلاس مي خوانند و استاد هم در اين حين به حل مشكلات خودش مي انديشد چشماش به لبان دانشجوست اما فكرش جاي ديگر است   .
قبلا اساتيد مثل دانشجويان ژتون بدست در صف بودند و غذايشان را گرفته و در چند قدمي دانشجويان مي خوردند گاها توضيحات شان شنيده مي شد كه ژتون نداشتند و بحث با آشپزو سرپرست داشتند.   بنظر حقير اين شيوه بسيار بد است . اساتيد بايد گرامي داشته شوند و قدرشان دانسته شود


برچسب‌ها: رویدادهای علامه امینی
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

هنگامي كه مهر امسال به كارنامه قبولي چندين تن از معلمان نگاهي كردم بوضوح ديدم  و دريافتم كه وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ، نظرشان براين است كه به نحوي معلمان ارتقاي تحصيلي داشته باشند چرا كه با داشتن نمرات منفي در مثلا 6 درس  و با 10 و20 درصد پاسخ به برخي دروس نمي توان از كنكور كارداني به كارشناسي قبول شد . برداشت بنده اين است كه با نظر موافق دو وزارت مذكور سعي بر ورود كليه افراد ثبت نام كننده از كارداني به كارشناسي است و حالا كه سر قيف عوض شده و از جاي گشادش اين قبيل همكاران وارد شده اند و افراد مسن و ميانسال با سابقه زياد هم در بين شان كم نيست  اينها كه سن شان گذشته و 4 روز هفته را تدريس مي كنند و حالا آمده اند تا ادامه تحصيل دهند مشكلات اقتصادي و اجتماعي دارند همه شان اكثرامتاهل و صاحب فرزند اند مشكلات مالي و اقتصادي و خانوادگي و تدريس  از دغدغه هايشان است بعضي هايشان جزو آموزگاران هستند و دبير نيستند اينها بيش از سايرين در مضيقه و مشكل بسر مي برند حتي با يك روز پنج شنبه شان هم موافقت نمي شود تا بيايند و ادامه تحصيل دهند و مدام،پنج شنبه را غيبت مي خورند . در اين اثنا مشكلاتي هم مزيد بر مسايل ذكر شده هست كه به بيان برخي از آنها مي پردازم :
1- مركز تربيت معلم علامه اميني سابقه نداشته كه همكاري بخاطر تقلب،محروم از امتحانش شود از امسال اين رويه اتفاق افتاده است قبلا اگر تقلب كسي را مي گرفتند با خواهش بهش پس مي دادند و مجازاتش نمي كردند ولي حالا بخشش جزو محالات هست .
2-در زمان سابق هيچ دانشجويي واحد مانده نمي شد و معدود اساتيدي بودند كه در اين زمينه نقل مجالس دانشجويان بودند وبه بدي ياد داشته مي شدند
3-از امسال وضعيت غذا يك خورده بهبود يافته و در برخي از روزها برنج با كيفيتي داده مي شود ضمنا پارچ آب گذاشته شده و سفره هاي يكبار مصرف كه قبلا در انحصار اساتيد بود براي دانشجويان هم هست و نان بقدر دلخواه در جاناني ها هست و محدوديتي نيست و حتي ليوان يكبار مصرف هم داده مي شود كه جاي شكرش باقي است اما در اين بين برخورد يكي از آشپزها با دانشجويان بسيار بد است و همه به نحوي معترض وي هستند
4- برخورد مناسب و عالي سرپرستان با دانشجويان جاي تشكر و سپاسگزاري را دارد و بهتر است از طرف رئيس مركز تشويق شوند
5- بنده بخاطر سلام عليكي كه با يكي از نگهبانان داشتم و احساسم اين بود كه ايشان هم براي حقير ارزش قائل هستند بدان جهت وقتي در يكي از شبهاي آذر ساعت 3.5 شب جلوي در ورودي مركز بودم به احترام نگهبان در را نزدم و البته اين حق بنده بود كه نگهبان را بيدار كرده و از سرپرستي اجازه ورود بخواهم كه اگر اين كار را مي كردم بطور حتم جواب مثبت دريافت مي كردم ولي با خودم گفتم كه كار بدي است و نگهبان و سرپرست خوابشان بهم مي خورد بدان خاطر تا ساعت 7صبح در سوز ماشين منتظر ماندم و ساعت 7 صبح ديدم كه نگهبان نزديك در هست با عجله خودم را به وي نزديك كردم و گفتم كه امشب استثنائا زود آمده بودم و به احترام شما در نزدم و منتظر ماندم ايشان گفتند كه مشكل خودتان هست و در نهايت بهت ناباورانه بهش چشم دوختم گفتم بسيار خوب حالا درب را لطف كنيد و باز بفرماييد گفت مقررات اجازه نمي دهد 2 دقيقه به ساعت هفت مانده  بنده منتظر ماندم 7.05 دقيقه درب را باز كرد و اما ميله را ساعت 7.12 دقيقه بالا برد و اجازه ي ورود داد از آنوقت تا حالا چشمانم به چشمان ايشان دوخته نشده است و تا ابد هم از وي ناراضي خواهم بود و هر وقت شبانه بيايم ، ملاحظه خواب و آسايش كسي را نخواهم كرد
6- مشكل بعدي عدم اصلاح بموقع نمرات ترم 2 يا چهارم هست كه بعلت غير بومي بودن اكثر دانشجويان توان دوباره آمدنشان به تبريز نيست و نمي توانند بموقع از نمرات خود مطلع شده و حداقل اينكه اعتراض بنويسند  و در زمينه اعتراض هم بايد گفت كه خوفي در دل معلمان هست كه مبادا اعتراضي نوشته شود و به زعم انسان اساتيد ناراحت شده و حتي نمره كمتر از ماخوذه شان دهند اين خوف باعث شده كه دانشجويان دم بر نيارند اتفاق افتاده كه در يك درس بعد اعتراض 7-6 نمره افزوده شده است
7- بنظر حقير استفاده از اساتيد در رشته تخصصي شان بايد باشد بوده موردي كه استاد در رشته مورد تدريس اش اطلاعات كافي نداشته و بنحوي حقوق دانشجويانش را پايمال كرده است
8- با وجودي كه مراكز ديگر تربيت معلم وقت بيشتري در اختيار دانشجويان قرار مي دهند تا از اينترنت استفاده كنند متاسفانه علامه اميني در اين زمينه از همه عقب تر هست پارسال بعنوان نمونه اگر هنگام ظهر در فرصت 2 ساعته غذا ، اگر مي خواستي از اينترنت استفاده كني مي گفتند كه اين وقت به خانمها اختصاص دارد و ضمنا موقع نماز هست و نمي شود مگر نماز براي آقايان آمده است و در ضمن بودن همكاران فرهنگي خانم وآقا در كافي نت چه اشكالي داشت  بهتر هست ضمن اختصاص مكان ويژه براي استفاده از اينترنت تا ساعت مثلا 8شب هم اين خدمات ادامه يابد و نمرات دانشجويان و برنامه ترم و ساير اطلاعات مركز در سايت اين تربيت معلم گذاشته شود
9- اساتيد خودشان هم مي دانند كه دانشجو از اينترنت و از جاهاي ديگر (بغير از خودش) مطلب گير آورده و در كلاس روخواني مي كند و اسم اين كار را كنفرانس مي گذارند اين كار جز بطالت وقت و انرژي آيا عوايد ديگري هم دارد؟
10- قبلا اساتيد مثل دانشجويان ژتون بدست در صف بودند و غذايشان را گكرفته و در چند قدمي دانشجويان مي خوردند گاها توضيحاتشان شنيده مي شد كه ژتون ندارند و بحث با آشپزو سرپرست داشتند  بنده از اين كار بسيار ناراحت مي شدم و مدام اعتراض مي كردم كه اين شيوه بسيار بد است عزيزان بايد گرامي داشته شوند  امسال به حمد الهي اين رويه عوض شده و اساتيد از در ديگري وارد شده و در مكان ديگري دور از چشم دانشجويان غذايشان را مي خورند
11- آرايش فعلي مركز تربيت معلم در غذاخوري بشكل ال انگليسي است در راس اساتيد و در قاعده سمت راست دانشجو معلمان و در انتهاي قاعده خدمه غذا مي خورند

برچسب‌ها: انتقاد از تربیت معلم علامه امینی تبریز
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

برنامه ترم ۴ حرفه و فن تربیت معلم علامه امینی تبریز


برچسب‌ها: برنامه ترم 4
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

نحوه ي نقل و انتقال فرهنگيان در سال تحصيلي90-89 از سوي اداره كل امور اداري در يازده صفحه مشخص شد :
انتقال به كلانشهر تهران تحت هر عنوان و به كل ممنوع است . زوجين فرهنگي اگر متقاضي انتقال باشند و با يكي موافقت شود و با ديگري موافقت نشود مي تواند فرد ناموفق در انتقال به منطقه ي انتقالي همرش منتقل شود بدون هيچ مانعي و ضمنا حافظين20 جزءقران مي توانند بصورت استثناء منتقل شوند  و نيز خانواه شهدا و آزادگان و جانبازان و نيز افراد داراي فرزند يا همسري با بيماري صعب العلاج  و نيز زوج فرهنگي جدا از همسر خود ، جزو استثنائات هستند .
نقل و انتقال داخل استاني بر عهده ي مدير كل هر استاني است همكار ضمن مراجعه به كارگزيني بايد كد انتقال بگيرد و از طريق اينترنت فرم انتقال پر بكند.5 سال سابقه ي اشتغال لازم است. در سوابق اشتغال مدت خدمت سربازي و خدمت در ساير دستگاهها لحاظ شدني نيست. خانم هايي كه سه سال مرخصي بدون حقوق گرفته مي تواند منتقل شود بصورت استثناء. نقل و انتقالات بصورت يك مرحله اي و توسط كامپيوتر است. همكاران براي ثبت نام اينترنتي مي توانند از 15/02/89 تا 31/03/89 اقدام نمايند.نتايج نقل و انتقالات داخل استان07/04/89  و نتايج نقل و انتقالات خارج استان 02/05/89 اعلام خواهد گرديد.

نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

زمان ثبت نام و نحوه ي ثبت نام داوطلبان كنكور كارداني به كارشناسي90-89 ناپيوسته دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در يك فايل 48 صفحه اي منتشر شد داوطلبان از 03/12/88 تا 09/12/88 براي ثبت نام فرصت دارند دفترچه راهنما را از سايت سازمان سنجش به آدرس  http://www6.sanjesh.org/Download/k2k_89/k2k89.zip    بگيريد . و كارت مخصوص ثبت نام را يا از طريق اينترنت بخريد و يا از طري ق اداره پست تهيه فرماييد.

نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

در بررسي نمرات پايان ترم مشخص گرديد كه ميانگين نمره كل دانشجويان حرفه و فن در هشت ماده كه 18 واحد بود بقرار زير است:
 در درس" زراعت " كه با استادي استاد محترم  " ترابي"  بود نمره01/14
در درس" فلسفه" كه با استادي استاد محترم "بدري"  بود نمره79/14
 در درس "چوب"كه با استادي استاد محترم"چمني"  بود نمره02/16
در درس "بهداشت" كه با استادي استاد محترم " عباسزاده" بود نمره 54/16
در درس "طراحي سيستم "كه با استادي استاد محترم"حدادي"  بود نمره55/13
 در درس "كامپيوتر"  كه با استادي استاد محترم  "حدادي"بود نمره56/13
 در درس "زبان" كه با استادي استاد محترم "درخشاني" بود نمره50/14
در درس "انديشه سياسي" كه با استادي استاد محترم "امجد" بود نمره 58/17
به لحاظ صعودي  صعودي ، وضعيت نمرات اساتيد بقرار زير است :
استاد" امجد" با  58/17  مقام اول را داراست در تدرس "انديشه سياسي"
استاد"عباسزاده" با  54/16  مقام دوم را داراست در تدریس "بهداشت"
استاد"چمني" با  02/16  مقام سوم  را داراست در تدریس "چوب"
استاد "بدري" با  79/14  مقام چهارم را داراست در تدریس" فلسفه"
استاد"درخشاني" با  50/14  مقام پنجم  را داراست در تدریس "زبان"
استاد "ترابي" با 01/14  مقام ششم را داراست در تدریس" زراعت "
استاد "حدادي" با  56/13 مقام هفتم را داراست در تدریس "كامپيوتر" 
استاد "حدادي" با  56/13 مقام هشتم را داراست در تدریس "طراحي سيستم "
ذكر اين نكته ضروري است كه نمرات و تقسيم بنديهاي بالاتر به منزله تدريس بهتر يا بدتر استادی نبوده و بدون هر گونه منظور و صرفا بر پايه ي نتايج حاصل از امتحان پايان ترم نوشته شده است و به منزله تاييد و يا رد  استادي نبوده و نيست . اساتيد حق بر گردن ما دارند و طبق فرمايش حضرت علي (ع)كه مي فرمايند هر كس به من كلمه اي بياموزد بنده غلام وي هستم . ما هم  طبق این فرمایش ارادت داريم خدمت تمام اساتيد با هر سبك و سليقه اي هم كه در طول ترم داشتند و برايشان آرزوي موفقيت و سرافرازي روزافزون دارم و در ضمن بعضي از اساتيد مركز تربيت معلم سواد بسيار بالايي داشته و لياقت تدريس در دانشگاههاي بين المللي را نيز دارند بخدا اغراق نمي كنم و براي كسي تملق گويي هم نمي كنم و از كسي هم نمي ترسم . نسبت به تربيت معلم اردبيل سطح نمرات ما كم است كه بنده در اين مورد سهل بودن و نبود سخت گيري از سوي اساتيد مركز تربيت معلم اردبيل را عامل افزايش نمره ي دانشجويان مي دانم. در اين ترم يك نفر از دوستان ما مشروط گرديدند و كل نمره ي ماخوذه ي دانشجويان 6490 است كه معدل كل تمام دانشجويان 02/15 مي باشد و اين نمره ي كمي است. معدل نفر اول كلاس كه با تشويق دانشجويامن مواجه شد 97/16 ومعدل نفر دوم 89/16و معدل نفر سوم67/16 . نفر اول جزو دانشجوياني بود كه سني ازش گذشته و از درس و مطالعه فاصله ي زيادي گرفته بود.از24 نفر فقط 7 نفر معدل بالاي 16 و بين 17 گرفته است.

 

نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

سوالات" کامپیوتر و طراحی سیستم و اندیشه سیاسی امام و بهداشت و چوب


برچسب‌ها: سوالات تربیت معلم رشته حرفه
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

سوالات زراعت ترم اول کارشناسی ارشد حرفه وفن


برچسب‌ها: سوالات تربیت معلم رشته حرفه
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

نمرات ترمی دوستان که بصورت تلفنی از بنده پرسیده بودند


برچسب‌ها: نمرات ترمی
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

 برای رویت بهتر تصویر را ذخیره کرده و بعد تماشایش کنید ویرایش نهایی

 


برچسب‌ها: برنامه ترم 2
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

مهر امسال قدم بر تربيت معلم علامه اميني مي گذاري از دور تغييرات را كه مي بيني تنها اضافه شدن يك ساختمان" تحت نام ساختمان اداري" بيش از هر چيز ديگر به چشم مي خورد و بزرگ شدن درختان و الحاق بخشي از ساختمانهاي تربيت معلم به فني و حرفه اي و جدايي دانشجويان دوره هاي شبانه و روزانه دانشگاه تربيت معلم ،در وهله دوم به چشم مي خورد و با ديدن ساختمان كهنه آموزش انگار احساس مي كني كه همان ساختمان قبلي است كه در آن مجبور بودي، تنها به خواندن مطالب تئوري اكتفا كني صحبتهاي مهندس  M  را هنوز بخاطر داري كه مي گفت اينجا كساني مي آيند كه بي استعداد باشند و انسانهاي نفهم خطابمان مي كرد .و در كلاسهاي عملي  فقط سيم كشي دوپل و تك پل و آيفون و مهتابي را ياد گرفتي قادر به باز كردن پيچ پنكه هم نشدي تا چه برسد به تعميرات لوازم خانگي و تلويزيون و راديوواتو و ساير لوازمات. دو ماه هم ساييدي و سائيدي و آخر سر يك چكش بي قلق ساختي هنوز هم داري اونو و يادگاري است ديگر. فقط موارد فوق را ياد گرفتي ديگر چيز بدربخور ديگري بلد نشدي . با اين اطلاعات به مدارس رفتي و از شما انتظاراتي بود بايد در حد مهندس نقشه كش و در حد مهندس مكانيك و باندازه يك جوشكار ماهر و باندازه يك كشاورز نمونه و باندازه يك مهندس برق و الكترونيك باندازه ي يك پزشك عمومي و باندازه ي يك مهندس چوب و مهندس ساختمان مي بودي بايد از دامپروري و كشاورزي و پوشاك و خوراك هم سر در مي آوردي ، به هيچكدام از اهداف آموزشي فوق نائل نيامده بودي و مي دانستي كه مته خص خص امر شده اي نه متخصص امر . براي پيشرفت بايد خودت كاري مي كردي و مطالبي مي اندوختي كه بعلت نبود كارگاه منسجم رغبتي براي اين كار نشان ندادي تا بحال و حالا آمده اي آنهم در زمانيكه  سن ات گذشته و جسم و فكرت باهم نيستند انتظار از شما اين است كه مثل جوان 18-20ساله باشي و اين امكان نيست تلاشت را مي كني كه بهترين باشي اما ديگر تواني برايت نمانده است فشار خون و سرگيجه و سردرد و خيلي از امراض داري كه مونس و قرينت گرديده است.
در حال حاضر، وضع دگرگون گشته است و تنها فيزيك صورت ساختمانها از كهنگي و ركود گذشته رنگ عوض نكرده است و در ساير موارد نشانه هاي قابل قبولي از تحول را مي يابي . در زمان قديم نشست و برخاست هايت زير كنترل بود{ هرچند بنوعي دانشجويان اين مركز از آزادي نسبي نسبت به ساير مراكز برخوردار بودند }ولي كسي حق نداشت راديو و ضبط صوت با خودش بهمراه داشته باشد يا حتي جكي تعريف بكند . الان در خوابگاهها بچه ها موبايل دارند و مطالب دلخواهي شان هم در حافظه رم گوشي شان هست وهر اتاق يك يخچال گذاشته اند.
 سماور برقي و گاز پيك نيك در خوابگاهها هست. مسئولين تربيت معلم، به دانشجو حرمت زيادي قائل مي شوند و وضعيت سرويس بهداشتي بسيار عالي شده است . در قديم و اوج جواني دانشجو هر دوماه يكبار موفق به دوش با آب گرم مي شد ولي حالا هر ساعتي از روز حمام بهداشتي داير هست .در روزگاري كه سازمان امورات از هم پاشيده و رشته كارها از دست مسئولين در رفته و در بحبوحه اين اوضاع ناآرام عده اي از نسل قديمي كمر همت بسته و با تحمل رنج و مشقات فراوان ميل به تحصيل علم مي نمايند . بيقرارند و كم حوصله و ديگر از آن جنب و جوش دوران جواني شان خبري نيست و حافظه هم ياراي اينان نيست . آمده اند نه بخاطر پول نه بخاطر مقام ، بلكه فقط و فقط عشق به تحصيل اينان را واداشته است كه 400 كيلومتر طي طريق نموده و خود را به وادي علم برسانند. گر در طلبت رنجي برسد مارا شايد  چون عشق حرم باشد سهل است بيابانها.
 

نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

بررسی نمرات 3 درس دانشجویان حرفه و فن و ناراضی بودن دانشجویان به نمرات ماخوذه

نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

يادي مي كنيم از دوستان عزيزمان در مركز تربيت معلم علامه اميني تبريزكه درتصوير سمت راست بالا، كارگاه برق كنار استاد ايستاده ايم ، هر جا كه اين عزيزان ، هستند  در پناه ايزد منان باشند و روزگار بخوبي و خوشي بگذرانند اين دانشجويان كه بنده هم در ميان آنها هستم از 4 استان گرد هم آمده بودیم  و جمعا بيست نفر بوديم از شانس بد از همين سال كه ورودي 1373 بود تعداد پذيرفته شدگان مراكز تربيت معلم از 40000 نفر به 3000نفر تقليل يافته بود و افرادي كه در تصوير مي بينيد رتبه هاي خوبي آورده بودند و اكثرا از رشته رياضي فيزيك و علوم تجربي كنكور داده و با اختلاف كم از پزشكي و مهندسي مردود شده و راه به تربيت معلم پيدا كرده بودند حالا از ترس خدمت سربازي و يا با انگيزه و عشق معلمي.بعدها هر کدام برای خودشان ادامه تحصیل دادند و الان پزشک متخصص و مهندس و کارکنان صدا و سیما و ....هستند.و خیلی هاشون معلمی را رها نکرده اند
برچسب‌ها: یاران سال 1373
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

 

 


برچسب‌ها: کارنامه قبولی
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

سوالات" فلسفه و زبان تخصصي  و زراعت "بزودي در همين وبلاگ

نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

سوالات " كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش"
1- سيستم مختصات قطبي را توضيح دهيد(1)
2-برنامه اي بنويسيد كه در آن يك مثلث متساوي الاضلاع به ابعاد 100ترسيم شود(2)
3- كاربرد نرم افزارهاي Word،Excel ،Access را بيان نماييد. (1)
4- روش هاي انتخاب كلمه و جمله در ورد را بنويسيد.(1)
5- جدولي از ابتداي صفحه ترسيم شده است چگونه مي توان فاصله اي از بالاي صفحه ايجاد كرد(جهت نوشتن عنوان جدول).(1)
6- روش و مراحل ايجاد فايلي را بيان نماييد كه بتوان يك نامه واحدي رابه هزار نفر با قالب يكسان و فقط با نام و نام خانوادگي متغير نوشت.(1.5)
7- منظور ازHyperlink  چيست توضيح دهيد.(1)
8- عملكردF2,F3,F8,,F6,F7 ,F9 كليدهاي  را در نرم افزار اتوكد توضيح دهيد.(1.5).


برچسب‌ها: سوالات تربیت معلم رشته حرفه
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

سوالات انديشه سياسي:
1- معناي انديشه سياسي و انديشه در معناي خاص را بنويسيد.
2- امام خميني چگونه شخصيتي بود و وجه غالب شخصيت امام خميني را بنويسيد.
3- رايطه دين و سياست را از نظر امام خميني بنويسيد.
4- دين را از نگاه امام خميني تشريح كنيد.
5- ويژگي سياست مطلوب الهي را بنويسيد.
6- مراحل دوران زندگي امام خميني را نام برده و از اتفاقات مهم دوران دوم زندگاني امام دو مورد را بنويسيد.
7- عوامل بوجود آورنده ي انقلاب را نام برده و يكي را شرح دهيد.


برچسب‌ها: سوالات تربیت معلم رشته حرفه
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

سوالات چوب:


1- طبقه بندي مواد حفاظتي را نام ببريد
2- دلايل خشك كردن چوب را در 4مورد بنويسيد.
3- چسبهاي كاربردي درصنعت چوب كداميك نسبت به آب و رطوبت مقاومتر است؟
4- ماده اسكلتي يا استخوان بندي ديواره سلولي گياه چه نام دارد و چند درصد است؟
5- انواع تخته فيبر را از لحاظ فرايند توليد نام ببريد.
6- طبقه بندي خرده چوبها را بر اساس چگونگي سطح رويه نام ببريد.
7- مراحل توليد روكش طبيعي را نام ببريد.
8- چوب را تعريف كرده و منظور از تخلخل چوب چيست؟
9- طريقه جا انداختن تيغه در اره چكشي را شرح دهيد.
10- كاربرد گونياي مركب را در 4 مورد نام ببريد.
11- جنگلهاي جهان چند درصد است و مساحت آن چقدر است؟
12- مزاياي رنده فلزي و عيب آنرا در دو مورد بنويسيد.


برچسب‌ها: سوالات تربیت معلم رشته حرفه
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

سوالات "بررسي طراحي سيستم توليد(1)":
1- اگر قرار باشد قطعه اي بزرگ با هزينه كمتر توليد شود از چه روش يا روش هايي اين كار صورت مي گيرد توضيح دهيد(1)
2- چرا قطعات (بخصوص قطعات حجيم مثل ميل لنگ)را نمي توان در يك مرحله و با يك ضربه به حالت دلخواه خود در آورد ،توضيح دهيد(1)
3- انواع خزينه ها را با ترسيم شكلي نشان داده و وظيفه ي برقو را بيان نماييد(1.5)
4- مهمترين اهداف بخش توليد را بنويسيد(1.5)
5- عواملي كه در داخل سيستم و در خارج آن قرار گرفته چه نام دارد و آيا تاثيري در روي سيستم دارند يا خير توضيح دهيد.(1)
6- آنتروپي را توضيح دهيد(1.5)
7- بازخورد چيست؟توضيح دهيد(1)
8- فرق محصول و خدمات را بيان نماييد(1.5)


برچسب‌ها: سوالات تربیت معلم رشته حرفه
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

سوالات بهداشت


1- محمد ، داراي سن 14 و وزن50كيلوگرم و قد 145 سانتي متر است وضعيت وي را تشريح كنيد.
2- دماي مقعد .............و در ........... دقيقه مشخص مي شود و دماي زير بغل........ و در ........ دقيقه مشخص مي شود و دماي زير زبان ............ و در ........ دقيقه مشخص مي شود.
3- بيماريهاي زير را به مختصر شرح دهيد:
1- سرخك
2- فقر آنمي آهن
3- هاري
4- كزاز
5- تب مالت
6- ديفتري
4- از چه سني به كودك غذاي كمكي داده مي شود و چرا؟
5- در مورد ديابت و روشهاي پيشگيري و درمان توضيحاتي دهيد.
6- عوامل بيماريزا را نام ببريد.
7- از خدمات بهداشتي مدارس 3 مورد را نام ببريد.

 


برچسب‌ها: سوالات تربیت معلم رشته حرفه
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

افزايش ضريب حقوق اعضاي هيات علمي مجتمع عالي پيامبراعظم(ص) مطابق قوانين و مقررات وزارت علوم و اولويت بكارگيري اساتيد حق التدريس واستفاده از بازنشستگان و شاغلين در آموزش و پرورش به تصويب رسيد .
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

شیر پگاه تبریز و دانشجویان حرفه و فن تبریز

نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

براساس مجوز اخذ شده از دفتر ارتقاء حرفه اي فرهنگيان دوره فرهنگ شناسي به مدت 24 ساعت براي معاونين آموزشي ، فرهنگي وكارشناس مسئولان امور فرهنگي وفوق برنامه مراكزتربيت معلم برگزار مي گردد
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از اعزام دانشجویان بورسیه سال 89 تا پایان بهمن ماه امسال خبر داد و درباره آنچه که تحت عنوان اولویت دار بودن برخی کشورها برای اعزام دانشجویان بورسیه ایرانی عنوان می شود اعلام نظر کرد.
محمود ملاباشی در گفتگو با مهر گفت: کشوری نداریم که برای ما اولویت داشته باشد. هر کشوری منهای سه کشور کانادا، انگلیس و آمریکا که تخصص مورد نیاز ایران را داشته باشد دانشجو به آنجا اعزام می کنیم. هر کشوری که به متقاضی بورس در رشته مورد نیاز کشور پذیرش دهد و پذیرش در دانشگاههای معتبر آن کشور و دنیا باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز می پذیرد
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

از سری غذاهای یک وعده ای دانشجویی(یکی از دوستان و همکاران این عکس را برایم ارسال کرده و فرموده که این بعنوان یکی از وعده غذای معلمان هست البته قیمت ژتونی آن ۶۰۰تومان) کالباس خشک دو ورق نازک و یکعدد خیارشور و سس ۵۰تومانی یک عدد و نصف...
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

اينجانب                     فرزند                دارنده شناسنامه شماره                                صادره از
ساكن                      تلفن                      كه در دوره                            پذيرفته شده ام ، با آگاهي
كامل متعهد و ملتزم مي شوم كه ضمن رعايت مقررات آموزشي و انظباطي محل تحصيل ،بلافاصله پس از
تحصيلات موضوع اين تعهد به ميزان دو برابر مدت تحصيل و حسب مورد سه برابر مدت برخورداري از مزاياي ماموريت تحصيلي در مناطق مورد نياز سازمان آموزش و پرورش استان  محل خدمت يا هر منطقه اي كه وزارت متبوع تعيين نمايد، خدمت كنم و چنانچه از تحصيلات موضوع اين سند منصرف يا به هر دليل اخراج و يا پس از فراغت از تحصيل از انجام خدمت مورد تعهد كلا يا جزئا به شرح فوق استنكاف نمايم و بطور كلي در صورت فراهم نمودن موجبات عدم ايفاي تعهد ، هزينه هاي تحصيلي دوره و حسب موردحقوق و مزاياي دريافتي ايام ماموريت تحصيلي را نقدا پرداخت نمايم.
وزارت آموزش و پرورش جهت دريافت حقوق و مزاياي ايام ماموريت تحصيلي و هزينه هاي تحصيلي  مجاز و مختار به درخواست صدور اجرائيه بوده و احتساب آنها به عهده وزارت مذكور مي باشد و هيچگونه اعتراضي در اين خصوص مسموع نخواهد بود و آموزش و پرورش مجاز است تا انجام خدمت مورد تعهد از تحويل مدارك تحصيلي اينجانب خودداري نمايد.

اينجانب                     فرزند                دارنده شناسنامه شماره                                صادره از
ساكن                      تلفن                      كارمند رسمي                             متعهد و ملتزم
مي شوم چنانچه متعهد از انجام تعهدات ناشي از اين سند امتناع نمايد و به هر دليل پرداخت حقوق و مزاياي ايام ماموريت تحصيلي و هزينه هاي تحصيلي  به ذمه وي ثابت شود. حسب مورد درخواست آموزش و پرورش بدون هيچ عذر و بهانه اي متضامنا نسبت به پرداخت مطالبات دولت اقدام نمايم و وزارت مزبور حق صدور اجرائيه عليه اينجانب را نيز دارد.


برچسب‌ها: فرم تعهد ثبتی مراکز تربیت معلم
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |

مدارك مورد نياز براي ثبت نام در مراكز تربيت معلم :
6قطعه عكس در سال جاري گرفته شده
تعهد ثبتي
فتوكپي شناسنامه از تمام صفحات و اصل آن
كپي كارت ملي و اصل آن
تاييديه تحصيلي (اگر كارداني از همان تربيت معلم اخذ شود نيازي به ارائه آن نيست)
اصل مدرك كارداني
مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ پذيرفته‌شدگان را با توجه‌ به‌ بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه3 دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون ‌ مشخص‌ كند (براي‌ برادران).
فرم معلم (موافقت كتبي و بدون قيد و شرط آموزش و پرورش محل خدمت)
فرم 502

برچسب‌ها: مدارك مورد نياز براي ثبت نام در مراكز تربيت معلم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی یار قونصوری  | لینک ثابت |